Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

07:30
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viaciarka ciarka

April 09 2017

16:37

March 21 2017

23:24
6677 aba1 500

coco-weey:

Gum

March 11 2017

19:25
7045 d3a2 500

nevver:

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket, James Whistler

15:50
2796 6083 500

redlipstickresurrected:

Mayumi Otero (Spanish-Japanese, b. Perpignan, France, based Strasbourg) & Raphaël Urwiller (Cameroonian, b. Cameroon, based Strasbourg, France) aka Icinori Studio - Iceberg (+ detail), 2010

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagoszko goszko
15:49
4305 f4a6 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagoszko goszko
15:40
0894 a095 500
Salome (detail) by Hope Gangloff
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaciarka ciarka
15:31
7869 cd28

February 21 2017

16:13
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viamisterpeter misterpeter
16:10
7379 c8df 500
Reposted fromdisease disease viamisterpeter misterpeter
15:31
15:30

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— jak zwykle bezbłędna Osiecka.
15:26
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viagoszko goszko

June 27 2015

20:10
4359 d3da
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarevue revue
20:09
20:01
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
20:01
2311 9393
Reposted fromlafuene lafuene viaplateau plateau
19:08
9184 4a98 500
jarek puczel.
Reposted fromrol rol
19:05
7318 ed64
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaink ink
19:05
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
że mnie nie kochano, po prostu.
— M. Pawlikowska-Jasnorzewska "Ofelia"
Reposted fromosiaka osiaka viaink ink
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl