Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

15:25
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaunmadebeds unmadebeds
15:20
6858 d536
Reposted fromcynamonn cynamonn viagoszko goszko

February 20 2018

12:24
12:16
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
12:03
5258 e561 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamidaj midaj

November 09 2017

20:28
4108 9ee7 500

timbllr:

Untitled by elsa bleda
Via Flickr:
Johannesburg

Reposted fromdivi divi viashakeme shakeme

October 29 2017

23:10
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viawrazliwosci wrazliwosci

June 07 2017

11:36
czerwcowe deszcze są dobre na włosy.
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena viagoszko goszko
11:34

June 03 2017

13:13
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viaviva-salvadore viva-salvadore
13:12
5800 85d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaviva-salvadore viva-salvadore
02:06
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viagoszko goszko

May 08 2017

21:05
— Muszę się pani do czegoś przyznać. Otóż wydaje mi się, że nadeszła pora, w której powinna pani pomyśleć o swojej przyszłości — oświadczył niczym niezrażony Kalodont.
— Myślę o niej dość często — rzekła Marta — i ze zmiennym powodzeniem.
— "Zły", L. Tyrmand
Reposted fromciarka ciarka

April 12 2017

07:30
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viaciarka ciarka

April 09 2017

16:37

March 21 2017

23:24
6677 aba1 500

coco-weey:

Gum

March 11 2017

19:25
7045 d3a2 500

nevver:

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket, James Whistler

15:50
2796 6083 500

redlipstickresurrected:

Mayumi Otero (Spanish-Japanese, b. Perpignan, France, based Strasbourg) & Raphaël Urwiller (Cameroonian, b. Cameroon, based Strasbourg, France) aka Icinori Studio - Iceberg (+ detail), 2010

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagoszko goszko
15:49
4305 f4a6 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagoszko goszko
15:40
0894 a095 500
Salome (detail) by Hope Gangloff
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl